«ارواح سرگردان» هنوز به دنیا علاقه‌ دارند…

  • سه شنبه - 8 بهمن 1398
  • استاد رمضانی خراسانی در گفت‌وگو با قدس: «ارواح سرگردان» هنوز به دنیا علاقه‌ دارند   آیا روح اختصاص به انسان دارد؟ - خیر، حیوانات روح حیوانی دارند، نباتات روح نباتی دارند و حتی جمادات هم به نحوی روح دارند. هر اثری از جمادات صادر می‌شود به آن روح بستگی دارد که حاکم ...

    گالــــری