می‌شود و می ارزد!..

  • دوشنبه - 22 اردیبهشت 1399
  •           حضرت استاد رمضانی :   در درسها قبلا گفتیم که، حضرت علامه حسن زاده آملی در یک جلسه ای فرمودند: اگر ما یک انباری داشته باشیم  به گنجایش کره ی زمین، و این انبار پر از دانه کنجد یا ارزن باشد، و یک کبوتر را ماموریت بدهند که ...

    گالــــری