تنها چیزی که من میخواهم اینست که ببینمش!..

  • دوشنبه - 31 شهریور 1399
  •           جبرئیل بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، و به حضرت عرض کرد، من از جانب خداوند تعالی آمده ام و سلامی از ناحیه حق آورده ام و شما این سلام را به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از ...

    شرح کتاب اوصاف الاشراف (فنا…)

  • دوشنبه - 25 آذر 1398
  • پس از امر حرکت و  پیش آمدن حالات , نهایتا " فنا"  است که تعدد و تکثر و فصول در آن مطرح نیست. فانی شدن! به لقاء الهی رسیدن... به مقصد رسیدن."حرکت" منتهی به سکون, آرامش و طمأنینه میشود و انسان آرام میگیرد... که رسیدن, چشیدن و ...

    گالــــری