ابن سینا بی‌نظیر است…

  • چهارشنبه - 26 شهریور 1399
  •                 حضرت‌ استاد رمضانی :   حضرت علامه حسن زاده آملی حفظه الله می‌فرمود: جناب آقای قمشه ای میرزا مهدی قمشه ای، در درس اشارات به مقامات العارفین که رسید، ایشان این طور فرمود: شیخ(ابوعلی سینا) در موقع نوشتن مقامات العارفین خودش در چله بود، در حالت ریاضت بود، ...

    شرح کتاب اوصاف الاشراف (چهار مرتبه ی عقل)

  • شنبه - 30 آذر 1398
  • مبانی مشاء، چهار مرتبه برای "عقل" قرارداده که بسیار زیبا و قابل پذیرش است : 1)عقل هيولاني مرتبه ای از عقل که انسان هیچ چیز را بالفعل نمیداند و فقط قابل است. که این آیه از قرآن قابل تطبیق با این مرحله است :«واللَّه ُ اَخرَجَکُم مِن بُطُونِ ...

    گالــــری