خاستگاه عرفان

 • سه شنبه - 20 آبان 1399
 •               خاستگاه عرفان، فطرت و نوع خلقت انسان است، خداوند متعال این راه معرفتی و شهودی را در او به ودیعت گذاشته است. همچنانکه انسان محسوسات را ادراک می کند، معقولات را نیز ادراک می‌کند، مشهودات غیبی راهم می‌تواند ادراک کند. ولی هرکدام شرایط خاص خود ...

  خداوند تعالی سرمایه را در وجود ما تعبیه کرده…

 • یکشنبه - 27 بهمن 1398
 • خواجه نصیرالدین در فصل تفکر کتاب شریف اوصاف الاشراف، تفکر و نظر را چنین تعریف میکند: هرچند در معنی تفکر وجوه بسیار گفته اند، خلاصه همه ی وجوه آنست(1) که تفکر سیر باطن انسانی است (2)از مبادی به مقاصد، و نظر را همین معنی کردند(3)     (1)تفکر را ...

  «فلسفه» در تعامل فرهنگی ضروری است و جایگزینی ندارد

 • چهارشنبه - 2 بهمن 1398
 • «فلسفه» در تعامل فرهنگی ضروری است و جایگزینی ندارد آیت‌الله رمضانی گفت: اگر تعامل ممکن نیست مگر با توجه به زبان مشترک و اگر زبان مشترک بین همۀ انسانها، عقل و اندیشه و تفکر است. در تعامل فرهنگی فلسفه ضروری است و جایگزینی ندارد.   به گزارش خبرنگار ...

  گالــــری