شرح کتاب اوصاف الاشراف (باب دوم کتاب؛ ازاله عوایق و قطع موانع)

  • چهارشنبه - 4 دی 1398
  • همانطور که تمهید زاد و راحله برای سیر صوری لازم است و حرکت صوری بدون توشه و مرکب راه ممکن نیست، سلوک الی الله نیز بدون این ۶ مطلبي که تا اینجا مورد توجه قرار گرفت، ممکن نیست؛ ایمان ثبات صدق نیت انابت اخلاص و شرح این باب که سخن از "تمهیدات ...

    گالــــری