شرح کتاب اوصاف الاشراف . نکات متن (فصل محاسبت و مراقبت)

  • جمعه - 27 دی 1398
  • «وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ (1)أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ » (سوره مبارکه بقره . 284)   (1) آنچه را که در درون شما مستقر شده؛ جای گرفته ؛ آن را اشکار کنید یا نکنید (مهم نیست، آشکار کردن یا نکردن مهم نیست...) به استقرار آنچه که ...

    گالــــری