تضرع به درگاه باریتعالی

  • یکشنبه - 2 آذر 1399
  • [video width="640" height="358" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/11/ی.mp4"][/video]

    روشن شدن حقایق برای انسان، کبر و غرور را برطرف می‌کند…

  • جمعه - 27 تیر 1399
  •                 بنده همان به که زکردار خویش عذر به درگاه خدای آورم ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد   سعدی شیرین سخن گفته می‌شود، بی جهت نیست؛ چقدر زیبا شروع کرده و چقدر زیبا از عهده بیان این حقیقت برآمده که ما باید دائماً در این ...

    گالــــری