عوامل گناه چيست؟

  • شنبه - 5 بهمن 1398
  • عوامل صدور گناه چيست؟ اصولا چرا شخص مسلمان و مؤمن، تن به معصيت مى ‏دهد؟   پاسخ: چند امر است كه هر كدام از آنها در صدور گناه دخيل هستند كه عبارتند از: الف)عدم ايمان يا ضعف آن به مبدا و معاد و تبعات اعمال; ب)غفلت; ج)ضعف اراده در مقابل كوران غرايز ...

    گالــــری