تاثیر عرفان عملی و نظری بر یکدیگر

 • سه شنبه - 20 آبان 1399
 •             عرفان نظری برخاسته از عرفان عملی است. عرفان نظری نتیجه شهودی است که در عرفان عملی به دست آمده است. عرفان نظری ترجمه، تحلیل و تبیین حقایقی است که در عرفان عملی شهود شده است. بنابراین درباره ی تاثیر عرفان عملی بر عرفان نظری گوییم: هرچه سلوک ...

  چه کنیم؟؟؟ راه چاره؟؟؟

 • دوشنبه - 19 آبان 1399
 •                   دوستان، رفقا، عزیزان که گاهی با اشک، با آه، با یک حالت خاصی، راه چاره را طلب می‌کنند و می‌گویند که چه کنیم؟   بنده(استاد معظم، رمضانی) در جوابشان عرض میکنم: همین اشک شما، همین آه شما و همین شوق و اشتیاق شما، نامه ای است از ناحیه ...

  ارادت، آغاز است؛ محبت، پایان

 • یکشنبه - 18 آبان 1399
 •                         جناب خواجه نصیرالدین طوسی، در پایان فصل ارادت، چنین آورده است:   و محبت را مراتب باشد؛ و مرتبه آخر به وقت تمامی اصول و انتهای سلوک باشد (1)و اما ارادت مقارن سقوط باشد(2)بر وجهی و اعتباری مقتضی سلوک باشد(3) چه طلب کمال نوعی از ارادت بود(4) ...

  عرفان نظری؛ یک علم!…

 • چهارشنبه - 7 آبان 1399
 •                 سالک، پس از پیمودن مسیر طریقت، در نهایت به حقیقت می رسد که پایه و اساس عرفان نظری است. از این رو، عرفان نظری، علمی حصولی برخاسته از حقایق دریافت شده به وسیله شهود است و با بیان کردن یا نوشتن معارف برآمده از نهایی ترین ...

  معنای انقطاع عبادت

 • جمعه - 24 مرداد 1399
 •                 جناب خواجه نصیر در کتاب اوصاف الاشراف، در فصل شُکر، میفرماید شُکر عامه به این صورت است که خودشان را منعم علیه فرض می‌کنند و خدای را منعم و نعمتهایی را که از ناحیه خدا برای آنها رقم خورده نعمت می‌دانند و اینها را به کار می‌گیرند؛ قدردان هستند؛ ...

  استاد هست یا نیست ؟؟‌

 • دوشنبه - 7 بهمن 1398
 • استاد هست یا نیست ؟؟‌   حضرت علامه حسن زاده آملی می فرمودند: من خدمت آیت الله کشمیری که رسیدم، شکوه کردم که کسی نیست نیاز ما را برطرف کند. کسی نیست ما در محضرش تربیت شویم. دیگر قاضی ها و ملاحسین قلی همدانی ها نیستند. جناب آقای ...

  گالــــری