اثرات تقوا در زندگی

 • پنجشنبه - 6 خرداد 1400
 • [video width="568" height="320" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID_20210527_100039_073.mp4"][/video]

  گلستان،یک دوره عرفان عملی است

 • پنجشنبه - 6 خرداد 1400
 • [video width="360" height="640" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID_20210527_095514_563.mp4"][/video]

  تحلیل تقوا

 • پنجشنبه - 6 خرداد 1400
 • [video width="576" height="324" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID_20210527_095024_111.mp4"][/video]

  دوری از گناهان بهتر است از بدست آوردن ثواب

 • پنجشنبه - 6 خرداد 1400
 • [video width="576" height="324" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID_20210527_094332_922.mp4"][/video]

  عظمت ملکوتی انسان

 • پنجشنبه - 6 خرداد 1400
 • [video width="480" height="480" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID_20210527_093811_941.mp4"][/video]

  مشیت حکیمانه خداوند

 • پنجشنبه - 6 خرداد 1400
 • [video width="640" height="360" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID_20210527_093452_883.mp4"][/video]

  ادب حضور

 • پنجشنبه - 6 خرداد 1400
 • [video width="480" height="480" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID_20210527_093138_830.mp4"][/video]

  نیک مردان بی ادعا

 • پنجشنبه - 6 خرداد 1400
 • [video width="320" height="326" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID_20210527_092626_894.mp4"][/video]

  بذر سعادت،مراقبه است

 • چهارشنبه - 5 خرداد 1400
 • [video width="640" height="360" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID_20210526_143048_924.mp4"][/video]

  معنای عمیق تر مراقبه چیست؟

 • چهارشنبه - 5 خرداد 1400
 • [video width="568" height="320" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID_20210526_121958_104.mp4"][/video]

  گالــــری