معرفی کتاب عرفان علامه طباطبایی در بیان استاد حسن رمضانی

  • شنبه - 28 دی 1398
  • معرفی کتاب عرفان علامه   کتاب عرفان علامه طباطبایی در بیان استاد حسن رمضانی _بخش اول این کتاب، درباره اصل عرفان اسلامی سخن می‌گوید. مباحث این بخش شامل؛ چیستی عرفان نظری و عرفان عملی، تفاوت عرفان نظری با عرفان عملی، خاستگاه عرفان، تاثیرات عرفان عملی و نظری بر یکدیگر، ...

    گالــــری