عاشورا را باید از دو زاویه دید…

  • شنبه - 28 دی 1398
  • آیت الله حسن رمضانی: عاشورا را باید از دو زاویه دید: حادثه عاشورا را از دو زاویه باید دید به نحوی که با هم تعارض نداشته باشند: 1. زاویه نخست این است که ببینیم اسلام زنده شد و بنی امیه، مفتضح شد. خون امام حسین علیه‌ السلام و ...

    گالــــری