امید یعنی چه؟ (تفاوت امید‌ و طمع)

  • پنجشنبه - 11 اردیبهشت 1399
  •                 رجاء یعنی چه؟ امید یعنی چه؟ امید؛ یعنی موتور محرک انسان... امید؛ یعنی اینکه انسان آینده دور را میبیند و طبق محاسباتی که معقول است، نتایجی را پيش بينی می‌کند و بعد در مسیر گام می‌گذارد. قدم در راه می‌گذارد... به طرف آنچه که براساس محاسبات، یک نتیجه ای را ...

    گالــــری