چرا امام محمد باقر علیه السلام را باقر نامیدند؟

 • یکشنبه - 11 خرداد 1399
 •             امام محمد باقر علیه السلام را باقر به دو جهت نامیدند: یکی اینکه شکافنده ی علم است؛ موشکافی می‌کند در مسائل دقیق؛ فعالیت علمی دارد؛ در اوج!.. «سمی الباقر لانه بقر العلم ای شقه فعرف اصله وخفیه; محمد بن علی، باقر نامید شد به خاطر اینکه او ...

  صبر در نگاه مولانا…

 • چهارشنبه - 7 خرداد 1399
 •                 ابیات بسیار شیرینی، جناب مولانا در مثنوی دارد؛ ناظر به صبر عوام و خواص و اخص خواص می‌تواند باشد؛ منتها فرمایشات ایشان را مناسب با  همان  موارد باید معنا کرد؛ مثلا می‌گوید: یار بد نیکوست، بهر صبر را اصلا یار بد، همسایه ی بد، همسر بد، نعمتی است؛ ...

  صبر؛ در منازل السایرین

 • چهارشنبه - 7 خرداد 1399
 •               مقام رضا قطعا بالاتر از مقام صبر است؛ لذا در کتاب شریف منازل السایرین، همان اول باب صبر، جناب خواجه عبدالله انصاری میفرماید؛ صبر، از دریچه ی نظر عوام، "اصعب المنازل" است؛ خیلی سخت است؛ با طرز فکر عوام و حد معرفتی عامه ی مردم، صبر خیلی سخت ...

  من از درمان و درد و هجران  پسندم  آنچه را جانان پسندد

 • چهارشنبه - 7 خرداد 1399
 • صبر سه نوع است

 • یکشنبه - 4 خرداد 1399
 •                 صبر سه درجه دارد: 1.صبر عوام 2.صبر خواص 3.صبر اخصِ خواص     صبر عوام، همان خویشتن داری است؛ و مواظبت همان که موقع تنگناها و فشارهایی که در زندگی برای آنها رخ می‌دهد، سخنشان، حرکاتشان، خارج از اعتدال نباشد. برخود، تحمیل می‌کنند؛ شکیبایی می‌کنند و از اظهار سخنان ناشایست یا ...

  داستان میرزا آقای ملکی تبریزی در روز عید غدیر

 • جمعه - 2 خرداد 1399
 •                     عارف صبرش اینگونه است که نه تنها از وقوع مکروه مضطرب نمی‌شود و جزع و فزع ندارد و حرکت‌های ناموزون ندارد، بلکه در پوست خودش نمیگنجد و شاد است که مورد عنایت واقع شده...   داستان میرزای آقای ملکی تبریزی در روز عید غدیر را مطرح کردیم؛   نوه ...

  مصائبی برایمان پیش آمده، چه کنیم؟..

 • جمعه - 2 خرداد 1399
 •             حضرت استاد رمضانی:   برخی از دوستان مراجعه می‌کنند که آقا مصیبتهایی، گرفتاریهایی دچار شدیم و... کذا کذا...؛ دستوری، فرمایشی بفرمایید؟   گفتم همین الان فرض کنید، در صحرای کربلا هستید؛ یک طرف بچه ها گرسنه، تشنه... آنطرف دشمن... یک عده ای جلاد خونخوار و بی خدا و از خدا ...

  صبرِ زهاد؛ صبر عارفان (البلاء لِلولا…)

 • یکشنبه - 28 اردیبهشت 1399
 •                 صبر زهاد عباد  و قباد و ارباب حلم از جهت ثواب آخرت:   روزه می‌گیرد، صبر می‌کند؛ نماز می‌خواند، صبر می‌کند؛ شب بیدار می‌شود، با صبر و صبوری... حج می‌رود، جهاد می‌رود... و... اینها را با صبر و تحمل انجام می‌دهد و چشمش هم به  ثواب اخروی ...

  صبر عوام

 • یکشنبه - 28 اردیبهشت 1399
 •           «صبر در لغت حبس نفس است از جزع به وقت وقوع مکروه (1)و آن به منع باطن باشد از اضطراب(2)، و بازداشتن زبان از شکایت (3) نگاه داشتن اعضااز حرکات غیر معتاد(4) و صبر سه نوع باشد،» اول صبر عوام و آن عبارت باشد از حبس نفس ...

  سرمایه عظیم برای اسلام

 • یکشنبه - 28 اردیبهشت 1399
 •                 حضرت استاد رمضانی:   بینید چه بر امام رحمة الله علیه گذشت؛ وقتی که شهادت شهید مطهری رقم خورد و خبر شهادت ایشون به امام رسید؛ آقا سید احمد نقل میکرد؛ میفرمود: امام خیلی شکست خورد و دستش را به محاسنش فرو برده بود و همانجور می‌گفت مطهری... ...

  گالــــری