مراحل سامان بخشیدن یک حرکت، ‌از نگاه شیخ الرئیس

 • دوشنبه - 14 مهر 1399
 •             جناب شیخ الرئیس در مقامات العارفین، منزل نخست که برای عارفان تعریف می‌کند، ارادت است؛ بر همین اساس به سالک مرید می‌گویند و شیخ و استاد سير و سلوک را مراد می‌نامند. حالتی که در شخص به وجودمی آید که محرک او هست بلکه همراه ...

  اهداف و راه کارهای ریاضت‏

 • چهارشنبه - 9 بهمن 1398
 • اهداف و راه کارهای ریاضت‏   نفس آدمی نخست، انسان بالقوه و حیوان بالفعل است و جز خوردن، خوابیدن، بازیگوشی و چموشی کار دیگری ندارد و همه کارهایش را براساس میل و کراهت خویش انجام می ‏دهد و بیشتر در فکر بهتر خوردن، بهتر خوابیدن و بهتر ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . ۴ شرط موسیقی مفید

 • سه شنبه - 24 دی 1398
 • الحان و نغمه های آسمانی و ملکوتی، انسان را از تفرّق، "تجمّع" میدهد؛ و از رهزنی های قوه خیال انسان را نجات میدهد... جناب شیخ الرئیس ابن سینا 4 شرط را در مورد موسیقی مفید، در فضای غایت دومِ ریاضت ( به مطالب قبل رجوع شود) ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . موسیقی

 • سه شنبه - 24 دی 1398
 • «ثم الألحان المستخدمة لقوى النفس الموقعة لما لحن بها من الکلام موقع القبول من الأوهام» در این جمله جناب شیخ بو علی تاثیر گذاری موسیقی را بر تمرکز و جلوگیری از پرشهای  قوه خیال و وهم پیشنهاد میکند. نمیدانم تا به حال تجربه کردید یا نه... موسیقی ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . غرض از ریاضت سه چیز است

 • یکشنبه - 22 دی 1398
 • متن کتاب: «و غرض از ریاضت سه چیز است یکی رفع موانع از وصول به حق از شواغل ظاهره و باطنه دوم مطیع گردانیدن نفس حیوانی بر عقل عملی را که باعث باشد بر طلب کمال و سوم ملکه گردانیدنن نفس انسانی را به ثبات ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف (زهد نزد عارف و غیر عارف…)

 • شنبه - 14 دی 1398
 • تعریف زهد در کتاب: «زهد نقیض رغبت است؛ و زاهد کسی است باشد که او را بدانچه تعلق به دنیا دارد مانند ماکل و مشارب و ملابس و مساکن و مشتهیات و مستلذات دیگر و مال و جاه و ذکر خیر و قربت ملوک و ...

  گالــــری