شرح کتاب اوصاف الاشراف . توضیح خواجه نصیر از فرمایشات شیخ الرئیس در مورد عشق عفیف

  • چهارشنبه - 25 دی 1398
  • توضیح بسیار زیبا درمورد بحث "عشق عفیف" ،در فرمایشات شیخ الرئیس در شرح اشارات، را خواجه نصیر دارد؛ ( در مطالب قبل عرض شد که شیخ الرئیس در آغاز، عشق را به دو قسم تقسیم میکند: عشق حقیقی و عشق مجازی   _عشق مجازی را هم به دو ...

    گالــــری