لذت از بلا و رنج

 • پنجشنبه - 30 اردیبهشت 1400
 • [video width="640" height="640" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/05/VID_20210520_180017_832.mp4"][/video]

  حقیقت شکر

 • یکشنبه - 2 آذر 1399
 • [video width="640" height="358" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/11/الف.mp4"][/video]

  صبر و سعه صدر

 • یکشنبه - 2 آذر 1399
 • [video width="640" height="358" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/11/ز.mp4"][/video]

  صبر از نظر عوام، خیلی سخت است

 • یکشنبه - 2 آذر 1399
 • [video width="640" height="640" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/11/ط.mp4"][/video]

  رحمت عام خداوند

 • یکشنبه - 2 آذر 1399
 • [video width="640" height="358" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/11/ک.mp4"][/video]

  تضرع به درگاه باریتعالی

 • یکشنبه - 2 آذر 1399
 • [video width="640" height="358" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/11/ی.mp4"][/video]

  کلیپ کوتاه (صبر و شکر )

 • پنجشنبه - 29 آبان 1399
 • [video width="640" height="640" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/11/InShot_۲۰۲۰۰۶۰۶_۱۹۰۰۴۴۸۷۶.mp4"][/video]

  کلیپ کوتاه از بیانات استاد«وقَلیلٌ من عبادی شَکور»

 • پنجشنبه - 29 آبان 1399
 • [video width="640" height="358" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/11/video_2020-11-19_12-38-49.mp4"][/video]

  کلیپی کوتاه (حقیقت شکر)

 • پنجشنبه - 29 آبان 1399
 • [playlist type="video" ids="4533"]            

  سه درجه شکر از نگاه خواجه عبدالله انصاری

 • چهارشنبه - 26 شهریور 1399
 •             خواجه عبدالله انصاری، میفرماید شُکر بر سه وجه هست(خواجه طوسی هم همین فرمایش را داشت؛ شکر عام، خاص، اخص)     (1) درجه ی اول‌؛ «الشکر علی المهاب» یعنی شکر بر امور خوشایند‌ اموری که محبوب همه هست؛ نعمت است، ثروت، سلامتی، امتیازاتی که شخص در زندگی از ...

  گالــــری