نشست تخصصی دوره تمدن نوین اسلامی در موسسه علمی تربیتی آوای توحید با حضور حضرت آیت الله حسن رمضانی حفظه الله

  • شنبه - 13 شهریور 1400
  • نشست تخصصی و کاربردی آوای توحید با موضوع نقش عرفان و توحید در سبک زندگی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت الله حسن رمضانی در نشست «نقش عرفان و سبک زندگی » به پیرامون رابطه میان عرفان و اخلاق و سبک زندگی پرداختند. ▫️شروع نشست را ...

    گالــــری