شوق؛ حین و قبل از سلوک

 • دوشنبه - 16 فروردین 1400
 •             جناب خواجه نصیر در فصل شوق اوصاف الاشراف چنین آورده: «و در حال سلوک بعد از اشتداد ارادت شوق ضروری باشد (1)که پیش از سلوک چون شعور بکمال مطلوب حاصل شود و قدرت سیر به آن منضم نباشد و صبر بر مفارقت نقصان پذیرد و شوق ...

  یک لذت ِ همراه درد

 • پنجشنبه - 22 آبان 1399
 •                   جناب خواجه نصیرالدین طوسی چنین میفرماید: «شوق یافتن لذت محبتی باشد که لازم فرط ارادت بود(1).آمیخته به آلام مفارقت (2)»   (1)انسان یک لذتی را احساس می کند که این مربوط می‌شود به محبتی که لازمه ی ارادت است. وقتی که انسان چیزی را خواست و براساس آن تصور ...

  چه کنیم؟؟؟ راه چاره؟؟؟

 • دوشنبه - 19 آبان 1399
 •                   دوستان، رفقا، عزیزان که گاهی با اشک، با آه، با یک حالت خاصی، راه چاره را طلب می‌کنند و می‌گویند که چه کنیم؟   بنده(استاد معظم، رمضانی) در جوابشان عرض میکنم: همین اشک شما، همین آه شما و همین شوق و اشتیاق شما، نامه ای است از ناحیه ...

  شوق…

 • دوشنبه - 19 آبان 1399
 •             وقتی شخص اراده کرد و خواست، امری را، اگر این خواستن تقویت بشود، کار به  «شوق» و اشتیاق منتهی می‌شود؛ و یک اَلَم و دردی در او بوجود می‌آید و بر اثر دور افتادن از مطلوب مراد، این درد را ایجاد می‌کند... کسی که می‌فهمد کمالی ...

  خواستن، مشروط به سه چیز است؛ نکاتی در کتاب

 • دوشنبه - 14 مهر 1399
 •                 خواجه نصیرالدین در فصل ارادت کتاب شریف اوصاف الاشراف چنین آورده: «پارسی ارادت خواستن است(1)، و آن (2)خواستن، مشروط به سه چیز است، شعور به مراد، (3)و شعور به کمالی که مراد را حاصل باشد، (4)و غیبت مراد(5)پس اگر مراد از قبیل اموری باشد که مرید ...

  گالــــری