سرمایه عظیم برای اسلام

  • یکشنبه - 28 اردیبهشت 1399
  •                 حضرت استاد رمضانی:   بینید چه بر امام رحمة الله علیه گذشت؛ وقتی که شهادت شهید مطهری رقم خورد و خبر شهادت ایشون به امام رسید؛ آقا سید احمد نقل میکرد؛ میفرمود: امام خیلی شکست خورد و دستش را به محاسنش فرو برده بود و همانجور می‌گفت مطهری... ...

    گالــــری