گذر عمر… (توجه باید حاصل شود…)

 • دوشنبه - 11 فروردین 1399
 •     حضرت استاد رمضانی : زمانی 30 یا 35 یا 40 سال بودم نمی‌دانم؛ خطاب به خودم عرض کردم که:   گذشت از عمر تو سی یا چهل سال همین سان بگذرد پنجاه و شصتَت   به غیر از اِنّی و مِنّی نداری درون سینه و آن نفْس پستَت   شدی هم کاسه با ابلیس ...

  تفکر در خود؛ پی بردن به وجود حق

 • دوشنبه - 5 اسفند 1398
 •     در آیات انفسی، انسان باید تفکر کند، و از آنها انسان پی به وجود حق ببرد و ایمان خود را تقویت کند... و آن، اینست که انسان بدنش را، اجزای بدنش را بشناسد؛ خصوصیات اجزاء را بشناسد... اجزاء مرکبه، اجزاء بسیطه؛ مثلا چندتا استخوان در بدن هست، ...

  غیر تو، ظهوری ندارد!..

 • پنجشنبه - 1 اسفند 1398
 •     حضرت استاد رمضانی :     یک تمثیلی، در درسهای فنی و عرفان نظری عرض کرده ام؛ مثال زدم به دیوار؛ دیوار از آن جهت که دیوار است... دیوار از آن جهت که منور به نور است... دیوار را موضوع قرار می‌دهیم؛  و می‌گوییم دیوار روشن است، از آن جهت ...

  انواع ادراکات

 • دوشنبه - 21 بهمن 1398
 • مدرکات یا صوری هستند؛ یا معنوی اگر صوری اند: یا مشروط به حضور ماده اند یا مشروط به حضور ماده نیستند اگر معنوی اند؛ یا جزئی اند یا کلی   بنابراین چهار صورت شد: صوری مشروط به حضور ماده، این میشود محسوس صوری غیر مشروط به حضور ماده، میشود متخیل   معنوی جزئی؛یعنی محبت ...

  موانع بر سر راه سالک چه چیزهایی هستند؟

 • یکشنبه - 20 بهمن 1398
 • شاغل یا مانع چیست؟ شاغل یا مانع اموری میباشد که شخص را به خودش متوجه می‌کند؛ که این امور ممکن است از امور مبصره و دیدنیها باشد ممکن است از امور شنیدنی باشد ممکن است از مذوقات و چشیدنی ها باشد ممکن است از ملموسات و لمس کردنیها باشد یا از ...

  ریاضت و ذکر و عبادت

 • جمعه - 11 بهمن 1398
 •   همان گونه که گفتیم، مطمئن ترین راه و سالم ترین روش برای ایجاد تمرکز، ذکر و عبادت است که اگر با آداب و اسلوب ویژه خود اجرا شود در ایجاد تمرکز، نفی خاطرات قلبی و خطورات ذهنی، نقش تعیین کننده ای دارد؛     _شیخ الرئیس بو علی ...

  چگونه آغاز کنیم ؟‌ از کجا آغاز کنیم ؟

 • چهارشنبه - 9 بهمن 1398
 • برنامه تكامل روحي انسان در بخش عمل چگونه آغاز کنیم ؟‌ از کجا آغاز کنیم ؟   انسان ها معمولاً محكوم طبيعت و غريزه ي خويش اند و كارهای خود را بر اساس كشش هاي طبيعي و غريزي انجام مي دهند. شخص سالك كه مي خواهد به كمال انساني ...

  دروس علمی نزد یک استاد و و گرفتن دستورات سلوکی از استاد دیگر؟

 • دوشنبه - 7 بهمن 1398
 • سوال: آیا من مي ‌توانم دروس علمي را از محضر يكي از شاگردان علامه حسن زاده آملی استفاده كنم و هم زمان با شروع همين علوم رايج در خدمت يكي از شاگردان مرحوم استاد ... هم باشم و دستورات سلوكي بگيرم؟ و آيا اين من را ...

  صوت جلسات ریاضت در عرف عرفان

 • چهارشنبه - 2 بهمن 1398
 • صوت جلسات ریاضت در عرف عرفان؛ عارف فرزانه، آیت الله استاد حسن رمضانی   جلسات ریاضت، طی 39 صوت در دسترس علاقمندان قرار دارد:             ریاضت. 1 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat01.mp3"][/audio]   ریاضت.2 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazar02.mp3"][/audio]   ریاضت.3 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat03.mp3"][/audio]   ریاضت.4 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat04.mp3"][/audio]   ریاضت.5 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat05.mp3"][/audio]   ریاضت.6 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat06.mp3"][/audio]   ریاضت7 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat07.mp3"][/audio]   ریاضت8 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat08.mp3"][/audio]   ریاضت 9 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat09.mp3"][/audio]   ریاضت10 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat010.mp3"][/audio]   ریاضت11 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat011.mp3"][/audio]   ریاضت12 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat012.mp3"][/audio]   ریاضت13 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat013.mp3"][/audio]   ریاضت14 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat014.mp3"][/audio]   ریاضت15 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat015.mp3"][/audio]   ریاضت16 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat016.mp3"][/audio]   ریاضت17 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat017.mp3"][/audio]   ریاضت18 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat018.mp3"][/audio]   ریاضت19 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat019.mp3"][/audio]   ریاضت20 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat020.mp3"][/audio]   ریاضت21 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat021.mp3"][/audio]   ریاضت22 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/riazat022.mp3"][/audio]   ریاضت23 [audio ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف (حالات)

 • دوشنبه - 25 آذر 1398
 • حالات  "در اثنای سلوک "  پیش می آید... که خواجه حالاتی که بر سالک عارض میشود را نیز شش امر میداند: «ارادت , شوق , محبت , معرفت , یقین , سکون» و حالاتی  "بعد از وصول"   پیش می آید(حالات نهایی)؛ که اینجا هم شش ...

  گالــــری