تفکر؛ آیات انفسی و آیات آفاقی؛ آیه ۵۳ سوره مبارکه فصلت

  • سه شنبه - 29 بهمن 1398
  •     جناب خواجه نصیر، در فصل تفکر کتاب اوصاف الاشراف، تفکر در آیات آفاقی و انفسی را بیان می‌کند، که انسان  در اینها فکر کند و اهل ابتکار و تحصیل بوده باشد؛ به معنای واقعی محصل بوده باشد. و در ادامه میفرماید: و بباید بدانست از آنجا که ...

    گالــــری