آیات آفاقی در بیان خواجه نصیر

  • جمعه - 2 اسفند 1398
  • خواجه نصیرالدین در کتاب شریف اوصاف الاشراف در فصل تفکر، آیات آفاقی را چنین بیان میکند: «و اما آیات آفاق(1) از معرفت موجوداتی که سوی الله باشد چنان که هست (2)و حکمت در وجود هر یکی به قدر استطاعت انسانی حاصل شود،(3) مانند علم هیئت افلاک ...

    گالــــری