ما اول خدا را می‌شناسیم

  • چهارشنبه - 30 بهمن 1398
  •           منصور ابن حازم از یاران امام باقر (ع)، خدمت امام می‌رسد و به امام عرض می‌کند که: من در میان قومی بودم که آنها از آیات الهی برای شناخت خدا استفاده می‌کردند؛ و من برابر آنها گفتم خدا  اجلّ است؛ خدا اشرف است از اینکه توسط خلقش ...

    گالــــری