شرح کتاب اوصاف الاشراف . راهکار تحقق ایمان (تفکر و تدبر؛ نه تقلید)

  • سه شنبه - 26 آذر 1398
  • ایمان را با تقلید و ظن و اوهام و خیالات نمیشود سامان داد. ایمان با راهکار و علل و مقدمات و مقتضیات خودش قابل تحقق است. باید باتعقل ، تدبر ، تأمل ایمان ساخته بشود، نه تقلید. بنابراین تاکيد آيات ارشادی قرآن به تفکر، تعقل و تدبر ...

    گالــــری