انسان سالک نیاز به خوف و حزن دارد.

  • یکشنبه - 3 فروردین 1399
  • در سومین فصل از فصول باب سوم از کتاب شریف اوصاف الاشراف سخن از خوف و حزن است.   _چرا جناب خواجه بعد از تفکر, خوف و حزن را آورده؟ آیا ترتیب بحث چنین اقتضایی را داشت؟ سرش چیست؟   _چون  که تفکر سیر است‌؛ حرکت است؛ مبدایی دارد... ...

    خلاصه و نتیجه مقاله ظهور حقایق و بطلان شرایع در عرفان / نوشته استاد حسن رمضانی

  • سه شنبه - 1 بهمن 1398
  • خلاصه و نتیجه مقاله ظهور حقایق و بطلان شرایع در عرفان / نوشته استاد حسن رمضانی   1- سه اصطلاح شریعت، طریقت و حقیقت عناوین یک حقیقت واحد یعنی شریعت محمدی هستند و تفاوت این سه عنوان اعتباری است. 2- این مراحل سه‌گانه هرکدام در جای خود لازم ...

    گالــــری