نقش استاد در تهذیب اخلاق‏

  • پنجشنبه - 10 بهمن 1398
  • نقش استاد در تهذیب اخلاق‏   گفتیم مرحوم خواجه عبدالله انصاری ریاضت عام را در سه امر خلاصه کرده است: نخست: تهذیب اخلاق، دوم تصفیه اعمال و سوم: بجا آوردن حقوق   اکنون می ‏خواهیم عرض کنیم سر این که خواجه، ریاضت عام را سه امر یاد شده می‏ ...

    گالــــری