آغاز حضور قلب و مراحل ابتدایی آن

 • شنبه - 12 بهمن 1398
 •   در روایات، نسبت به حضور قلب در نماز، توجه ویژه ای شده است، نگه داشتن حضور قلب در نماز، جوهره ای است که ارزش نماز به آن وابسته است و هر نمازی که بهره اش از این جوهره بیشتر باشد، جنبه ریاضت بودن آن بیشتر ...

  ریاضت و ذکر و عبادت

 • جمعه - 11 بهمن 1398
 •   همان گونه که گفتیم، مطمئن ترین راه و سالم ترین روش برای ایجاد تمرکز، ذکر و عبادت است که اگر با آداب و اسلوب ویژه خود اجرا شود در ایجاد تمرکز، نفی خاطرات قلبی و خطورات ذهنی، نقش تعیین کننده ای دارد؛     _شیخ الرئیس بو علی ...

  نقش استاد در تهذیب اخلاق‏

 • پنجشنبه - 10 بهمن 1398
 • نقش استاد در تهذیب اخلاق‏   گفتیم مرحوم خواجه عبدالله انصاری ریاضت عام را در سه امر خلاصه کرده است: نخست: تهذیب اخلاق، دوم تصفیه اعمال و سوم: بجا آوردن حقوق   اکنون می ‏خواهیم عرض کنیم سر این که خواجه، ریاضت عام را سه امر یاد شده می‏ ...

  گالــــری