بیانات آیت الله حسن رمضانی در بزرگداشت روز جهانی فلسفه

  • شنبه - 28 دی 1398
  • بیانات آیت الله حسن رمضانی در بزرگداشت روز جهانی فلسفه بین حکمت و معنویت جدایی نیست اسلام یعنی راستی و درستی...   آیت الله رمضانی استاد عرفان حوزه علمیه گفتند: صحبت‌کردن درباره معنویت و حکمت برای من سخت است؛ چون خوف آن را دارم، حرفی بزنم که نتوانم به ...

    گالــــری