راه تقویت اراده و ترک گناه

  • دوشنبه - 30 دی 1398
  • راه تقویت اراده و ترک گناه:   همه كم و بيش با مانورهاى نظامى آشنا هستيم و يا لا اقل وصف آنها راشنيده ‏ايم. در عملياتى كه به عنوان مانور نظامى انجام مى‏شود، از دشمنى كه به‏ حسب واقع دشمن باشد، خبرى نيست، بلكه دشمنى را فرض ...

    گالــــری