روایتی جالب از امام صادق علیه السلام درمورد علم جانور شناسی

  • دوشنبه - 28 بهمن 1398
  •         _یک خانمی که نامش در کتب ذکر شده، خدمت امام صادق(ع) می‌رسد و از امام سوالی می‌کند. _امام از او می‌پرسد شأن شما چیست؟ چه کار می‌کنید؟ _عرضه می‌دارد که من تحقیق در پرندگان میکنم؛ که کدام تخم گذارو کدام بچه زا هستند _بعد حضرت فرمود: من یک ...

    گالــــری