شرح کتاب اوصاف الاشراف . روایتی از پیغمبر اکرم(ص): پادشاه اهل جنت!..

  • دوشنبه - 16 دی 1398
  • روایتی از پیامبر اکرم (ص): «الا اخبرکم بملوک اهل الجنه قالوا بلی قال کل ضعیف مستضعف(1) اغبر(2) اشعث(3) ذی طمرین(4)لا یعبو به(5) لو اقسم علی الله لا بره(6)»   دیده اید کنار خیابان اشخاصی ژولیده که نه سر و وضعشان مرتب است... نه لباسشان... یک کاسه ای، نانی ...

    گالــــری