علامه حسن زاده از امام رضا علیه السلام طلب علم کرد

  • دوشنبه - 12 مهر 1400
  • استاد علوم عقلی و عرفانی حوزه علمیه قم با بیان اینکه استاد حسن زاده آملی، قابلیت های ویژه ای داشت، گفت: در قابلیت ها مراتبی وجود دارد و استاد حسن زاده آملی قابلیت ویژه ای داشته و با سایرین تفاوت بود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت ...

    مراسم فاطمیه دوم سال ۱۳۹۸

  • سه شنبه - 15 بهمن 1398
  • سخنرانی استاد معظم رمضانی در شهر مقدس قم مورخ سال 1398 تعداد جلسه: 3 جلسه [playlist ids="2954"]   [playlist ids="2953"]   [playlist ids="2955"]

    گالــــری