دست خدا را ببینید و ببوسید…

  • یکشنبه - 27 بهمن 1398
  • در نصوص دینی اعم از آیات و روایات، به تفکر زیاد اشاره شده است؛ حث؛ برانگیختن؛ تحریص؛ ایجاد حرص و زیاده روی کردن در تفکر ، در نصوص فراوان است: «تفکر ساعته قلیله افضل من عباده طویله» همچنین : امام عسکري (ع) مي‎فرمايد: «لَيْسَتِ الْعِبَادَةُ كَثْرَةَ الصِّيَامِ‏ وَ الصَّلَاةِ وَ ...

    گالــــری