بناست ما با همین، دار ابد خودمان را بسازیم…

  • جمعه - 26 اردیبهشت 1399
  •             ما هرچه داشته باشیم از این امور دنیوی و مقامات و  همین چیزهایی که در باکس ارزش‌های دینی فهرست می‌شود؛ مربوط به این نشئه بوده باشد، آقا همه اش فانی است، چه امسال، چه سال دیگه!.. چه ده سال دیگه!.. بالاخره هیچ فرقی نمی‌کند، فانی فانی ...

    گالــــری