چه همتی!…

  • جمعه - 2 اسفند 1398
  • حضرت علامه حسن زاده آملی فرمودند یک دوره زیج را خدمت آقای شعرانی رحمت الله علیه فراگرفته اند؛ زیج بهادری (اینکه چقدر طول کشیده، یادم نیست) حضرت علامه حسن زاده آملی می‌فرمود: یک دوره خدمت ایشان خواندیم؛ بعد ایشان از من سوالاتی را کرد؛ من نتوانستم ...

    گالــــری