زالوهای قاتل سرمایه

  • پنجشنبه - 26 فروردین 1400
  • آیت الله رمضانی مطرح کرد؛ زالوهای قاتلِ سرمایه و دلالان؛ عامل ایجاد گرانی های افسارگسیخته شاگرد برجسته علامه حسن زاده آملی تأکید کرد که امروز بی ایمانی برخی سرمایه داران اسباب گرانی ها و مشکلات معیشتی را فراهم آورده است. . به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیت الله ...

    «فلسفه» در تعامل فرهنگی ضروری است و جایگزینی ندارد

  • چهارشنبه - 2 بهمن 1398
  • «فلسفه» در تعامل فرهنگی ضروری است و جایگزینی ندارد آیت‌الله رمضانی گفت: اگر تعامل ممکن نیست مگر با توجه به زبان مشترک و اگر زبان مشترک بین همۀ انسانها، عقل و اندیشه و تفکر است. در تعامل فرهنگی فلسفه ضروری است و جایگزینی ندارد.   به گزارش خبرنگار ...

    گالــــری