ریاضت و شناخت حقایق‏ و داستانی زیبا از مولانا

  • پنجشنبه - 10 بهمن 1398
  • ریاضت و شناخت حقایق‏   سالک باید با ریاضت، نفس خود را تربیت کند و به وسیله ریاضت اقتدار و قدرت خود بیفزاید و ورزیده شود تا بتواند راه کمال و به دست آوردن رستگاری ابدی را با سلامت طی کند و به مقصد برسد.   مولوی در چند ...

    گالــــری