شرح کتاب اوصاف الاشراف . انسان باید با خوف و رجاء گام بردارد…

  • پنجشنبه - 19 دی 1398
  • انسان باید با خوف و رجاء گام بردارد ... خوفی که او را به نا امیدی نکشاند... رجائی که او را به گستاخی وا ندارد...   _خوف خوب است ... باید خوفی بوده باشد سازنده!.. خوفی که انسان را نا امید کند، فایده ندارد...   _ انسان در میدان ...

    گالــــری