صبر

 • یکشنبه - 21 اردیبهشت 1399
 •               پنجمین فصل از باب سوم از رساله ی شریف اوصاف الاشراف، درباره صبر است.   پس از خوف و رجاء که عرض شد، سالک در سیروسلوک از این دو امر ناگزیر است، باید خوف داشته باشد، از اینکه از نفس، از شیطان، رودست نخورد و زمین نخورد؛ ...

  حدیثی در مورد توازن خوف و رجا در مومن

 • یکشنبه - 21 اردیبهشت 1399
 •         پایان فصل رجا (از کتاب شریف اوصاف الاشراف) «لووزن خوف المؤمن و رجاءه لا عتدلا» (1)چه اگر رجا را ترجیح دهند (2) امنی نه به جایگاه لازم آید(3)  «افامنوا مکرالله آن الله قوم الخاسرون» و اگر خوف را ترجیح دهند، یاسی موجب هلاکت لازم آید «آنه ...

  از تحقیق در آیات و روایات برمی‌آید که خوف و رجا لازم و ملزوم هم اند.

 • شنبه - 20 اردیبهشت 1399
 •               اگر ما به آیات و روایات تحقیق کنیم و تفرس کنیم و تامل کنیم، از آیاتی که راجع به خوف و رجاء هست، استفاده می‌کنیم که خوف و رجاء لازم و ملزوم هم آمد؛ در کنار هم اند؛ غی قابل انفکاک اند و باید متوازن ...

  انسان وقتی سر از وادی معرفت درآورد و متوجه شد چه می‌شود و چه نمی‌شود، خوف و رجاء از او رخت برمی بندد

 • شنبه - 20 اردیبهشت 1399
 •           در کتاب اوصاف الاشراف در ادامه فصل رجا، چنین آمده:   «اما چون سالک به مرتبه ی معرفت رسد، رجاء او منفی شود(1) به سبب آنکه دلند که هر چه بایسته است ساخته است(2) و آنچه نساخته اند نبایست است(3) و با این تصور(4) اگر رجا باقی ...

  مردم را به گناه جسارت ندهید!..

 • شنبه - 20 اردیبهشت 1399
 •     حضرت استاد رمضانی :     خدا رحمت کند جناب آقای شجاعی را؛ ایشان در یکی از صحبت‌هایش و فرمایشاتش کسانی را که تمرکز بر آیه 53 سوره مبارکه زمر می‌کنند و مردم را امیدوار به مغفرت الهی  میکنند و بر این اساس مردم را به گناه جسارت می‌دهند، ...

  لا تقنطوا من رحمة الله…

 • شنبه - 20 اردیبهشت 1399
 •         خواجه نصیرالدین در قسمت پایانی فصل رجا در کتاب اوصاف الاشراف چنین آورده: «ابلیس به سبب این یاس هدف لعنت ابدی شد(1) «لا تقنطومن رحمة الله»   (1) ابلیس چون ناامید از رحمت خدا شد و گفت حالا که دیگه  دور شدیم، بزار دورتر بشویم!! فرقی دیگه نمیکنه! ...

  سه فایده رجاء، در بیان خواجه نصیرالدین

 • چهارشنبه - 17 اردیبهشت 1399
 •               خواجه نصیرالدین در فصل رجا(فصل چهارم از باب سوم کتاب اوصاف الاشراف) چنین آورده: خوف و رجا متقابلانند(1) و در سلوک رجا  مشتمل بر فواید بسیار باشد مانند خوف (2)چه (3) رجا باعث باشد بر ترقی در درجات کمال(4) و بر سرعت سیر در طریق وصول ...

  گاهی گاز!.. گاهی ترمز!..

 • چهارشنبه - 17 اردیبهشت 1399
 •                 خوف و رجا دو کفه ی یک ترازوست...   اگر رجا بر خوف بچربد، انسان احساس امنیت می‌کند و احساس امنیت انسان را گرفتار می‌کند؛ بی احتیاط می‌شود؛ و اگر عکسش بشود، خوف بر رجا بچربد، انسان ناامید می‌شود و متوقف می‌شود؛ لذا باید دوکفه ی خوف و ...

  فایده ی خوف و رجا

 • چهارشنبه - 17 اردیبهشت 1399
 •                 خوف این فایده را دارد که انسان را دارای احتیاط می‌کند؛ دارای مواظبت می‌کند. همینطور رجاء دارای فایده است؛ انسان تشویق می‌شود. دلش گرم می‌شود و سِیر را جدی می‌گیرد؛ سلوک را جدی می‌گیرد. اگر ناامید بوده باشد و امید او دچار یأس بوده باشد، دست ...

  گفت فرعونی انا الحق گشت پَست ** گفت منصوری اناالحق و برست

 • سه شنبه - 16 اردیبهشت 1399
 •         خواجه نصیرالدین طوسی فرمایشات متینی دارد؛ اسم میبرد، از منصور حلاج ‌و از بایزید بسطامی؛ از کسانی که حرفهای کفرآمیزی را بر زبان جاری کرده اند!.. (لا اله الا انا) (لیس فی جبتی سوی الله) سبحانی ما اعظم شانی ( ستايش مرا سزاست که چنين والا...) ... خواجه می‌گوید این شطحیات* ...

  گالــــری