خود خدا کافی نیست؟!

  • پنجشنبه - 1 اسفند 1398
  •     این فقره از دعای صباح چقدر شیرین است: "يَا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ" آفتاب آمد، دلیل آفتاب شد! شما برای دیدن خورشید، چشم باز میکنید؛ خود خورشید رامیبینید؛ خود خورشید کافیست... حالا یک نادانی پیدا شود، یک شمع دستش بگیرد؛ بگوید میخواهم خورشید را پیدا کنم! همه به ...

    گالــــری