معنای وجهه الله

 • شنبه - 29 شهریور 1399
 •                   برای آنهایی که پروردگارشان را شبانه روز می‌خوانند و چیزی جز وجه خدا را نمیخواهند؛ برای اینها نجات از جهنم هدف نیست، رسیدن به بهشت و نعمتهای بهشتی هدف نیست؛ تنها چیزی که مراد آنها هست، وجهه الله هست... وجهه الله(1)* عبارت است از تجلیات خدا، ...

  تفکر در ارتباط نفس و بدن…

 • یکشنبه - 18 اسفند 1398
 •               اسب یک شخص می‌میرد، خطاب به این اسب می‌کند و می‌گوید، چه شد؟ تو که تا به حال راه میرفتی... تو که تاکنون در اختیار بودی... چه چیزی کم شد؟ پایت که هست! دستت که هست!.. چشم و گوشت هم که هست!  کله و دم تو... اعضا و ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . خواب

 • یکشنبه - 1 دی 1398
 • طبق فرمایش ائمه معصومین(ع): خواب، یک جزء از هفتاد جزء نبوت است. خواب روزنه ای بر ملکوت است... خواب سفری است به دیار مرسلات؛ خواب پنجره ای است که خدای تعالی از ملکوت بر ما باز کرده است... اگر میخواهید خوابتان راست باشد؛  باید "صدیق" بوده باشید. ...

  گالــــری