تنها چیزی که من میخواهم اینست که ببینمش!..

  • دوشنبه - 31 شهریور 1399
  •           جبرئیل بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، و به حضرت عرض کرد، من از جانب خداوند تعالی آمده ام و سلامی از ناحیه حق آورده ام و شما این سلام را به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از ...

    گالــــری