چگونه آغاز کنیم ؟‌ از کجا آغاز کنیم ؟

  • چهارشنبه - 9 بهمن 1398
  • برنامه تكامل روحي انسان در بخش عمل چگونه آغاز کنیم ؟‌ از کجا آغاز کنیم ؟   انسان ها معمولاً محكوم طبيعت و غريزه ي خويش اند و كارهای خود را بر اساس كشش هاي طبيعي و غريزي انجام مي دهند. شخص سالك كه مي خواهد به كمال انساني ...

    گالــــری