حقیقت و نشانه اخلاص

  • جمعه - 11 بهمن 1398
  • حقیقت و نشانه اخلاص میان چله گرفتن و ریاضت کشیدن، رابطه نزدیکی وجود دارد از این رو تا عبارت ریاضت کشیدن را می شنویم، ذهنمان به طرف چله گرفتن و چله نشینی می رود و یا تا عبارت چله گرفتن و چله نشینی را می شنویم، ...

    گالــــری