انسان ناامید را خداوند به آنجایی که باید برساند، نمیرساند…

  • پنجشنبه - 18 اردیبهشت 1399
  •         خواجه نصیر در فصل رجاء از کتاب اوصاف الاشراف چنین آورده: «و عدم رجا  در این مقام باعث یاس و قنوط باشد(1)«إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ» (2)(سوره مبارکه یوسف، آیه 87)     (1)همانطوری که وجود رجاء دارای منافعی هست، اگر رجاء و امید مبدل ...

    از خودت و عملت، قطع امید بکن؛ اما از او قطع امید نکن…

  • پنجشنبه - 11 اردیبهشت 1399
  •               خدای تبارک و تعالی از قول حضرت یعقوب سلام الله علیه نقل می‌کند که دستور داد: «فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ» (سوره مبارکه یوسف. آیه 87)«از یوسف و برادرش بنیامین شروع کنید به جستجو کردن». حضرت یعقوب هیچ گاه دلش آرام نبود که یوسف کارش تمام شده و ...

    گالــــری