خدا حافظی حضرت علامه حسن زاده

  • چهارشنبه - 7 مهر 1400
  • [video width="360" height="640" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2021/09/VID_20210929_232405_717.mp4"][/video] استوری وفات آیت الله حسن زاده آملی

    شرح کتاب اوصاف الاشراف . خاطره ای نقل شده از استاد رمضانی در مورد حضرت علامه حسن زاده آملی

  • سه شنبه - 10 دی 1398
  • در روز عید غدیر بود؛ در محضرحضرت استاد علامه حسن زاده آملی حفظه الله بودیم؛ افراد به دید و بازدید ایشان آمده بودند؛ افراد متفرق که شدند و همه رفتند. دیدم خیلی ناراحت است, ازاین طرف به آن طرف ... از ان طرف به این طرف... ...

    گالــــری