تکذيبيه

  • یکشنبه - 29 دی 1398
  •   مطلب نقل شده از آیت الله رمضانی در واکنش به فتوای اخیر مراجع معظم تقلید درباره ساخت سریال شمس تبریزی نادرست است.   آیت الله حسن رمضانی مرقوم فرموده اند: سلام علیکم در باره این حرکت ناصواب غیر اخلاقی لازم است عرض کنم: این سخن که متاسفانه مستمسک برخی افراد ...

    گالــــری