معرفی کتاب وحدت از ديدگاه عارف و حكيم

  • جمعه - 4 بهمن 1398
  • معرفی کتاب های عرفانی وحدت از ديدگاه عارف و حكيم ؛ نوشته علامه حسن زاده آملی   اين اثر همان گونه كه از نامش پيداست، در يكى از مباحث اساسى كه ام المباحث است، يعنى توحيد و وحدت از منظر عارف و حكيم، نگاشته شده است. ايشان رساله را ...

    گالــــری